Osvoji jednu od 25 besplatnih edukacija
Napravi prvi korak i već sada se prijavi za jednu od 25 edukacija iz ponude Zadovoljna akademije.

#rastemoZAjedno

Svojim porukama inspirirajte i druge žene na rast! Za svakih 500 inspirativnih poruka koje nam pošaljete, Zadovoljna akademija omogućava jednu dodatnu edukaciju.
Ukupan broj poruka koje ste nam poslale je 1.718
Odaberi grad u kojem želiš upisati edukaciju nakon čega će vam se izlistati sve dostupne edukacije.
Napišite nam zašto ste baš vi idealni kandidat za željenu edukaciju i pokušajte što detaljnije objasniti kako će ovakva prilika utjecati na vaš životni put.