Osvoji jednu od 15 besplatnih edukacija

Napravi prvi korak i već sada se prijavi za jednu od 15 edukacija iz ponude Zadovoljna akademije.
Napišite nam zašto ste baš vi idealni kandidat za željenu edukaciju i pokušajte što detaljnije objasniti kako će ovakva prilika utjecati na vaš životni put.
Pročitajte više o Zadovoljna akademiji
#rastemoZAjedno