Ovim putem dajemo Vam potrebne obavijesti o prikupljanju Vaših osobnih podataka unutar usluge Zadovoljna.hr za potrebe natječaja Zadovoljna akademija.

Voditelj zbirke: NOVA TV d.d., Zagreb, Remetinečka cesta 139

Osobni podaci koji se prikupljaju: ime, prezime, adresa, e-mail, kontakt broj, datum rođenja

Svrha prikupljanja: prijava na natječaj.

Podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom. Ispitanik ima pravo u svako doba povući privolu za obradu njegovih osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade podataka prije povlačenja privole.

Razdoblje čuvanja podataka: Prikupljeni podaci se brišu u slučaju da kontakt sa ispitanikom putem e-maila više nije moguć ili ispitanik dostavom odgovarajuće obavijesti na zadovoljna@novatv.hr odjavi registraciju u sustav i/ili povuče privolu za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe, odnosno protekom roka od godinu dana računajući od isteka zastarnog roka za dodjelu nagrade. Pravo na povlačenje privole, zaborav, pravo pristupa podacima, pravo na prenosivost podataka i pravo na ispravak podataka ostvaruje se istim putem.

NOVA TV d.d. jamči i izjavljuje da će sa Vašim osobnim podacima postupati pažljivo, savjesno i sukladno pozitivnim propisima i da će na odgovarajuće postupanje obvezati bilo kojeg i svakog izvršitelja obrade kojem povjeri obavljanje poslova unutar usluge povezanih sa osobnim podacima.

Nadzor nad zakonitošću prikupljanja i obrade osobnih podataka vrši Agencija za zaštitu osobnih podataka, kojoj se može podnijeti prigovor u odnosu na prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Molimo Vas da klikom na kućicu potvrdite Vašu suglasnost sa korištenjem Vaših osobnih podataka u svrhu natječaja odnosno u svrhu primanja marketinških obavijesti i promotivnih ponuda partnera učilišta.