Hrabrost je poput mišića, korištenjem

Hrabrost je poput mišića, korištenjem je jačamo!?

Ivana