Najbolja zaštita koju svaka žena

Najbolja zaštita koju svaka žena može imati je HRABROST.

Ivana