Nikad nije kasno za nove

Nikad nije kasno za nove prijatelje

Kuruzna