Posao je ljubav. Ljubi do

Posao je ljubav. Ljubi do kraja života.

Ida.karirano