Uvijek hodaj uzdignute glave i

Uvijek hodaj uzdignute glave i kada je najteže

Mimica